Todas las entradas de: cursosinembarcelona

Curs gratuit: Activitats auxiliars de comerç a Vilafranca del Penedès

Datos del curso

Fecha inicio: 25/05/2015

Contacto: 938904745

 • Formació ocupacional
 • 14/FOAP/248/0112588/024
 • Activitats auxiliars de comerç
 • No
 • VILAFRANCA DEL PENEDES
 • BARCELONA
 • PRESENCIAL

 • 25/05/2015 – 06/10/2015
  (En cas de Certificats de Professionalitat la data d’inici correspon als mòduls formatius per cursar.)
  (Les dates poden estar subjectes a canvi.)
 • 230
 • Curs en període d’informacio
 • COMERÇ I MÀRQUETING
 • CR GENERAL VALLÈS 1 1-2

Els Certificats de Professionalitat també inclouran les hores del Mòdul de Pràctiques.

 • Temari:

 • Preparació de comandes
 • Operacions auxiliars en el punt de venda
 • Manipulació i moviments amb portapalets i carretons de mà
 • Atenció bàsica als clients

 

 

 

Más información…

Alemany: atenció al públic

Datos del curso

Fecha inicio: 13/04/2015

Contacto: 933862697

 

 • Formación ocupacional
 • 14/FOAP/248/0112075/020
 • Alemany: atenció al públic
 • No
 • SANTA COLOMA DE GRAMENET
 • BARCELONA
 • PRESENCIAL

 • 13/04/2015 – 22/06/2015
  (En el caso de los Certificados de Profesionales la fecha de inicio corresponde a los módulos formativos por cursar.)
  (Las fechas pueden estar sujetas a cambio.)
 • 220
 • Curso en periodo de información
 • FINANZAS, ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE EMPRESAS
 • CR Sant Ramon 37 Baix

Los Certificados de Profesionalidad también incluirán las horas del Módulo de Prácticas.

 • Temario:

 • Alemany: atenció al públic
 • Inserció laboral, sensibilització mediambiental i en la igualtat de gènere
 • Prevenció de riscos

 

 

Más información…

Activitats auxiliars de magatzem

Datos del curso

Fecha inicio: 25/05/2015

Contacto: 938904745

 • Formación ocupacional
 • 14/FOAP/248/0112588/024
 • Activitats auxiliars de comerç
 • No
 • VILAFRANCA DEL PENEDES
 • BARCELONA
 • PRESENCIAL

 • 25/05/2015 – 06/10/2015
  (En el caso de los Certificados de Profesionales la fecha de inicio corresponde a los módulos formativos por cursar.)
  (Las fechas pueden estar sujetas a cambio.)
 • 230
 • Curso en periodo de información
 • COMERCIO Y MÁRQUETING
 • CR GENERAL VALLÈS 1 1-2

Los Certificados de Profesionalidad también incluirán las horas del Módulo de Prácticas.

 • Temario:

 • Preparació de comandes
 • Operacions auxiliars en el punt de venda
 • Manipulació i moviments amb portapalets i carretons de mà
 • Atenció bàsica als clients

 

 

 

Más información…

Administració de bases de dades

Datos del curso

Fecha inicio: 09/03/2015

Contacto: 936655875

 

Fecha fin de inscripción: Sin asignar | Horas totales: 570
 • Formación ocupacional
 • 14/FOAP/248/0112500/001
 • Administració de bases de dades
 • No
 • CASTELLDEFELS
 • BARCELONA
 • PRESENCIAL

 • 09/03/2015 – 07/09/2015
  (En el caso de los Certificados de Profesionales la fecha de inicio corresponde a los módulos formativos por cursar.)
  (Las fechas pueden estar sujetas a cambio.)
 • 570
 • Curso en periodo de información
 • INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES
 • CR MAJOR 46

Los Certificados de Profesionalidad también incluirán las horas del Módulo de Prácticas.

 • Temario:

 • Computadores per a bases de dades
 • Sistemes d’emmagatzemament
 • Aplicacions microinformàtiques i Internet per a consulta i generació de documentació
 • Emmagatzemament de la informació i introducció en els sistemes gestors de bases de dades (SGBD)
 • Sistemes gestors de bases de dades (SGBD) i instal·lació
 • Administració i monitorització dels sistemes gestors de bases de dades (SGBD)
 • Bases de dades relacionals i modelatge de dades
 • Llenguatges de definició i modificació de dades SQL
 • Salvaguarda i seguretat de les dades

 

Más información…

Activitats auxiliars de comerç

Datos del curso

Fecha inicio: 15/04/2015

Contacto:  937891111

Fecha fin de inscripción: Sin asignar | Horas totales: 230
 • Formación ocupacional
 • 14/FOAP/248/0112327/007
 • Activitats auxiliars de comerç
 • No
 • TERRASSA
 • BARCELONA
 • PRESENCIAL

 • 15/04/2015 – 18/06/2015
  (En el caso de los Certificados de Profesionales la fecha de inicio corresponde a los módulos formativos por cursar.)
  (Las fechas pueden estar sujetas a cambio.)
 • 230
 • Curso en periodo de información
 • COMERCIO Y MÁRQUETING
 • CR Badalona 1

Los Certificados de Profesionalidad también incluirán las horas del Módulo de Prácticas.

 • Temario:

 • Preparació de comandes
 • Operacions auxiliars en el punt de venda
 • Manipulació i moviments amb portapalets i carretons de mà
 • Atenció bàsica als clients

 

 

Más información…

Curs: Acció sindical i negociació

Datos del curso

Fecha inicio: 18/02/2015

Contacto: 932689292

Fecha fin de inscripción: Sin asignar | Horas totales: 24
 • Formación continua
 • FC0000115481
 • Acció sindical i negociació
 • No
 • BADALONA
 • BARCELONA
 • PRESENCIAL

 • 18/02/2015 – 10/03/2015
  (En el caso de los Certificados de Profesionales la fecha de inicio corresponde a los módulos formativos por cursar.)
  (Las fechas pueden estar sujetas a cambio.)
 • 24
 • Curso en periodo de información
 • FINANZAS, ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE EMPRESAS
 • C/ MIQUEL SERVET, 211 INTERIOR

Los Certificados de Profesionalidad también incluirán las horas del Módulo de Prácticas.

 

 

 

Más información…

Curs de Creació d’aplicacions amb Google Android

Datos del curso
Fecha de inicio:13/02/2015

Android es el sistema operatiu per a mòbils utilitzat per Google, T-Mobile, HTC, Qualcomm o Motorola que està tenint un gran creixement des de la seva aparició l’any 2007.

En aquesta càpsula coneixerem les seves característiques i aprendrem a dissenyar aplicacions o jocs en la plataforma Google Android.

TEMARI

Sessió 1

1.Introducció

2.Herramientas de desenvolupament Android.

3.Introducció al Sistema Operatiu Google Android

Sessió 2

1. Arquitectura d’Aplicacions Android.

2. Grafisme per Android.

3. Interfície d’usuari en Android.

4. Esdeveniments

Sessió 3

1. Entenent el funcionament bàsic de les aplicacions en Android

2. Tipus de recursos.

3. Emmagatzematge de dades.

4.Gráfics

Important: aquesta és una activitat de nivell avançat. Per fer-la cal tenir coneixements de la plataforma Adobe CS5 (Fireworks o Photoshop, AIR, Flash i Dreamweaver) i de Microsoft Windows XP. També es requereixen coneixements suficients de de llenguatges de programació client / servidor: PHP, Javascript, CSS, XML, HTML, i d’Eclipse.

Más información…

Curs per crear contingut per a la web

Datos del curso
Fecha de inicio:11/02/2015

De la mateixa manera que no escrivim igual quan ho fem per a un diari escrit, per a una nota de premsa o per a un guió de televisió, el llenguatge a Internet té unes característiques pròpies marcades pel propi mitjà.Per transmetre correctament el nostre missatge, -sigui en un blog, en una web o en una intranet-, cal saber com s’ha d’escriure a la xarxa.

En aquesta activitat aprendrem a transmetre correctament el nostre missatge a través d’Internet veient com s’han de fer servir els enllaços, com podem facilitar la lectura, quines eines on line ens ajudaran a escriure millor, etc. Tot, evidentment, amb exemples reals i la possibilitat de practicar el que s’està aprenent.

TEMARI

1. El llenguatge a Internet: en què es diferencia?

2. Què busca el nostre lector?: L’informe Eyetrack

3. Com hem de parlar al nostre lector?

4. L’hiperenllaç: què és? Com l’hem de fer servir? Amb quin objectiu?

5. L’estructura de la informació

6. La jerarquització

7. Nivells de lectura

Més informació
>> No es permetrà l’entrada a l’aula després de 15 minuts de començada la classe.

>> Les activitats Cibernàrium es realitzen en català, excepte en casos particulars i a no ser que la majoria dels assistents sol·licitin que es facin en castellà.

Qualsevol de les accions formatives de Cibernarium podrà ser enregistrada a través d’un sistema de captació d’imatges que té com a finalitat la seva posterior difusió a través d’un mitjà o suport en làmbit de la missió de Barcelona Activa de contribuir a la promoció econòmica i a l’ocupació. En el procés de gravació es poden enregistrar eventualment imatges dels/de les assistents a la formació. La inscripció a les activitats de Cibernàrium implica l’autorització a Barcelona Activa de fer ús d’aquestes imatges per a l’anterior finalitat.

>> Per inscriure’s a qualsevol activitat cal tenir un usuari web creat. Pots crear-te’l a
http://w144.bcn.cat/cibernarium/cat/accesUsuaris.do

>> És imprescindible passar a signar assistència pel taulell de Recepció abans d’accedir a l’aula.

Más información…

Introducció al màrqueting empresarial

Datos del curso
Fecha de inicio:11/02/2015

Objectius/Descripció

Aprén de manera simple però rigorosa, didàctica, directa i molt pràctica, els conceptes claus i les eines de màrqueting a tenir en compte per a multiplicar l’impacte comercial i de marca del nostre negoci, així com per a fidelitzar als nostres clients.

Monosessió: 1 sessió de 5 hores

Activitat gratuïta

Perfil d’entrada

Activitat dirigida a qualsevol professional o empresa que vulgui introduir-se en el món del màrqueting i treure’n profit per al seu negoci.

Programa,
continguts
i temporalització

De manera clara, didàctica i molt pràctica, amb nombrosos exemples i casos reals, descobrirem quins són els aspectes clau a considerar per desenvolupar una estratègia de negoci rentable i d’alt impacte des del punt de vista comercial i de marca.

Coneixerem les variables més importants a tenir en compte per desenvolupar l’estratègia i la operativa de màrqueting, fins a disposar del mapa de ruta: el pla de màrqueting.

Descobrirem perquè no és igual vendre productes que serveis, i com fer (i no fer) cada cosa.

Descobrirem que el màrqueting no és “enganyar”, “fer anuncis” o “vendre a qualsevol preu”, com alguns encara pensen, sinó que el màrqueting és la palanca que pot impulsar el teu negoci i el compte de resultats de la teva empresa a un altre nivell, de forma coherent, honesta, transparent i de la mà d’un client cada cop més exigent i canviant, com l’entorn empresarial i la pròpia competència.

Comprendrem molt millor com es comporta el client i perquè, a fi de poder dissenyar una estratègia de màrqueting adient a les seves necessitats i desitjos que permeti a la nostra marca i empresa, el posicionament de mercat desitjat.

OBJECTIU GENERAL:
Descobrir de manera simple però acadèmicament rigorosa, didàctica, directa i molt pràctica, els conceptes claus i les eines de màrqueting a tenir en compte per multiplicar l’impacte comercial i de marca del nostre negoci, com també la fidelitat i recomanació dels nostres clients.

OBJECTIUS ESPECÍFICS
• Descobrir els principals conceptes relacionats amb el màrqueting.
• Desvetllar els principals secrets que amaga i que mostra el comportament del client.
• Coneixer les variables i elements clau del procés de decisió del consumidor.
• Descobrir les principals diferències i aspectes a considerar en el màrqueting de serveis i en el de productes.
• Coneixer les variables més importants a tenir en compte per desenvolupar l’estratègia comercial i la operativa del màrqueting
• Descobrir algunes de les noves tendències que ens arriben de la mà de l’entorn actual, el canvi en el client i les noves tecnologies.

TEMARI
• L’ABC del Marketing. Introducció als aspectes fonamentals i conceptes clau.
• Comprendre el client per actuar eficaçment: Com prenem decisions?
• La marca. El Posicionament: una estratègia de màrqueting.
• Màrqueting operacional: El producte/servei, el preu, la distribució i logística, la comunicació comercial 360º.
• Màrqueting de serveis: persones, proves i processos.
• Vendre més i millor.
• Planificació estratègica de màrqueting: eines pràctiques.
• Noves tendències i innovació. El que ens vindrà.

Combinació de la part teòrica amb la pràctica a través de dinàmiques, exemples reals, casos i estratègies, com també d’algun senzill exercici pràctic.

Activitat impartida per Xavier Lamote de Grignon, soci-consultor d’Estratègia, Management i Marketing a Activa Consultors & Partners.

Calendari previst

Dia:11/02/2015
Horari: 09:30 a 14:30 Hores
Durada: 5:00 Hores
Sessions

Dimecres 11 de Febrer de 2015
09:30 – 14:30 (Barcelona Growt)
Inscripcions obertes (Places disp.: 2)
Dimecres 11 de Març de 2015
09:30 – 14:30 (Barcelona Growt)
Propera obertura (24/02/2015 00:00h)
Lloc realització curs

Barcelona Growth Centre C/Sancho d´Àvila cantonada C/Roc Boronat Barcelona 08018, Telèfon: –
Més informació

És imprescindible que portis el teu DNI o NIE vigent (o en el seu defecte el resguard de renovació). En cas que portis un NIE en paper, caldrà adjuntar també el passaport o el document d’identitat del país d’origen.

Per garantir el rigor i la qualitat formativa, no es permetrà l’entrada a l’aula un cop passats 15 minuts de l’inici de l’activitat.

En cas que no puguis assistir a l’activitat, cal que et donis de baixa amb 12 hores d’antelació a través del correu electrònic empresa@barcelonactiva.cat, per que un altre usuari pugui aprofitar la teva plaça.

Aquestes activitats es realitzen en català, excepte en casos particulars i a no ser que la majoria dels assistents sol·licitin que es facin en castellà.

Más informacion…

Construeix la marca amb els teus clients

Datos del curso
Fecha de inicio:9 de Març de 2015

Contacto:901 55 11 55

Contingut
Actualment les empreses es pregunten com ser més innovadores i competitives als mercats globals. La resposta probablement estigui en generar una proposta de valor que doni solució a les necessitats més profundes dels seus consumidors.

En aquesta càpsula es defineix l’estratègia de negoci per la qual la marca no es crea unilateralment des de l’empresa, sinó que es co-crea conjuntament amb els públics de la companyia.

L’objectiu és aconseguir que el consumidor no només comparteixi l’experiència de la marca, sinó que també la reforci activament participant en el procés de creació de marca que és continu. Els mitjans socials són eines idònies per a aquest procés de co-creació, però no són les úniques.

OBJECTIU GENERAL
Aportar els coneixements i les eines més adequades perquè els emprenedors i empreses puguin unir als seus públics entorn de la seva marca, definida aquesta com una visió comuna a partir de la qual es creen relacions significatives basades en la confiança i en el servei al client.

OBJECTIUS ESPECÍFICS
• Comprendre els passos a seguir en la construcció de la marca, els conceptes que es poden registrar i com fer-ho.
• Conèixer la importància de comptar amb una marca com a recurs clau d’èxit dins del model de negoci.
• Entendre la nova estratègia per construir una marca forta amb clients i consumidors.
• Aplicar la importància i influència d’Internet i els Mitjans Socials en la construcció de la marca.
• Conèixer eines de vendes específiques per generar clients i marca en els Mitjans Socials.
• Introduir la manera de gestionar la Identitat i la reputació de l’empresa tant on-line com a off-line.
• Identificar les millors tecnologies per potenciar la visibilitat de l’empresa a la Xarxa.
• Introduir als emprenedors i empreses provinents de diferents àrees de formació, al coneixement del màrqueting i la comunicació de marca.

TEMARI
1ª PART: CONSTRUEIX LA MARCA.
1. Marca, concepte
2. Procés de creació.
3. Identitat Verbal i Visual
4. Estratègia de marca. Reposicionament.
5. Experiència de Marca.
6. Valoració de Marca.
7. Narrativa de la marca: Storytelling i Transmedia.
8. Conclusions.

2ª PART: AMB ELS TEUS CLIENTS
1. Co-branding.
2. Nou model d’interacció.
3. Eines de Co-branding.
4. Identitat i reputació corporativa.
5. Visibilitat a la Xarxa.
6. Conclusions.
7. Exercici.

Activitat impartida per Lené Tourn, co-fundadora, estratega senior de marca y consultora de comunicación en Uncomuns.

Lloc de realització
C. Iniciativa Emprenedora – Glòries. C/ Llacuna 162-164, Barcelona 08018, Telèfon: 901 55 11 55
Lliurament de documentació
És imprescindible presentar el DNI, NIE o passaport per a poder assistir als seminaris.

Més informació
Si no formes part de la comunitat Netactiva, cal que t’enregistris trucant al 901 551 155 i sol·licita dia i hora per una sessió informativa.

És imprescindible que portis el teu DNI o NIE vigent (o en el seu defecte el resguard de renovació). En cas que portis un NIE en paper, caldrà adjuntar també el passaport o el document d’identitat del país d’origen.

Per garantir el rigor i la qualitat formativa, no es permetrà l’entrada a l’aula un cop passats 15 minuts de l’inici de l’activitat.

En cas que no puguis assistir a l’activitat, és necessari que et donis de baixa amb 2 días laborables d’antel·lació a través del correu electrènic help@barcelonanetactiva.com, per a què un altre usuari pugui aprofitar la teva plaça i, en cas de ser una activitat de pagament, et sigui retornat l’import de l’activitat.

Aquestes activitats es realitzen en català, excepte en casos particulars i a no ser que la majoria dels assistents sol·licitin que es facin en castellà.

En cas que l’activitat estigui sense places, consulta la web per possibles anul·lacions. Si hi ha alguna baixa, automàticament les inscripcions es tornaran a obrir.

Más información…