Saltar al contenido

Formació ocupacional

Curs gratuit: Anglès financer

Curs gratuit: Català A2 Básic 1

Curs gratuit: Català A2 Básic 2

Curs gratuit: Disseny d’eines de processat de xapa

Curs gratuit: Informació juvenil

Curs gratuit: Dinamització comunitària

Curs gratuit: Gestió de trucades de teleassistència